Een veilige plek voor kinderen

Het gebouw van Klokje Rond aan de Houtwal is een modern gebouw dat voldoet aan de brandveiligheidseisen. Zo zijn er verschillende compartimenten waardoor brand moeilijker kan uitbreiden.

De lichamelijke en emotionele veiligheid van de kinderen staat voorop.

GGD

De GGD controleert regelmatig of de binnen- en buitenruimte van onze opvang nog voldoen aan de veiligheidsnormen.

Meldcode kindermishandeling

Verder werken we volgens de meldcode kindermishandeling die de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft opgesteld aan de hand van het basismodel Meldcode Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Personeel

Ook werken we met het vier-ogen-principe en zorgen dat medewerkers altijd kunnen zien waar hun collega’s mee bezig zijn. Alle pedagogisch medewerkster zijn gediplomeerd en stagiaires werken altijd onder begeleiding van het vaste personeel. Alle medewerkers en stagiaires hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).   Op de BSO-locaties is een leidster nooit alleen in het pand.

Ophalen door een ander

Een kind kan alleen door iemand anders dan de ouders worden opgehaald als dit uitdrukkelijk is afgesproken met de leidsters.

Calamiteiten

Klokje Rond beschikt over een calamiteitenplan. Onze medewerkers hebben een BHV-opleiding gevolgd en herhalen deze regelmatig. Hierdoor zijn onze leidsters in staat adequaat te reageren bij ongelukken en weten ze wanneer ze hulp moeten inschakelen. Bij calamiteiten neemt de hoofdmedewerker van een groep de leiding op zich. Bij calamiteiten op de BSO-locaties hanteren wij het beleid van de organisatie waar we te gast zijn. Bij calamiteiten hanteert Klokje Rond het ontruimingsbeleid van de organisatie waar we te gast zijn. Dit protocol is te vinden in de groepsmappen.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar
Rondleiding aanvragen
Gratis inschrijven

Kinder EHBO

Op maandag 17 oktober staat er weer een kinder-EHBO avond op de planning die deze [...]

Picknick 2016

Vandaag hebben we de jaarlijkse Picknick! Tijdens deze Picknick gaan wij met alle ouders, kinderen [...]

De Nieuwe web-app is er….

Eindelijk, na veel programmeren, bouwen en testen is het dan zover. NioKids heeft een nieuwe [...]